Meer in Ganzenveerinterview, Redactie
Bed enige plek zonder taalfouten

Soms valt het niet mee om een tekstschrijver te zijn. Helemaal niet als je een vakidioot (lees: perfectionist) bent. Iets...

Sluiten